ערוץ הטלוויזיה של הקמצן

חיסכון בסלולר:

YouTube Preview Image

חסכון בסופר :

חסכון בדלק :

YouTube Preview Image

קניתם נעליים ואתם עומדים לזרוק אותם בגלל שהם לוחצות, תראו את הקטע הבא:

YouTube Preview Image

מהנדסת חברת החשמל מסבירה איך לחסוך באנרגיה :

YouTube Preview Image

חסכון בחשבונות :

YouTube Preview Image

חסכון בכביסה :

YouTube Preview Image

חסכון מים :

YouTube Preview Image

חסכון בדלק :

YouTube Preview Image

חינוך פיננסי :

YouTube Preview Image

חסכון בחשמל:

חסכון במים :

חסכון בדלק :

חסכון בנייר הדפסה :

YouTube Preview Image

חיסכון במים :

נורות חסכוניות שאפשר להחליש את האור (דימר) :

YouTube Preview Image

התקנת חסכמים :

YouTube Preview Image